Europharma leverer medisinfôr

Europharma har nådd målet om å kunne levere alle former for legemidler og fiskehelseprodukter til havbruksnæringen. Europharma kan nå tilby medisinfôr til sine kunder, inkludert emamektin-basert fôr til bruk i… read more →