Fôr på fiskens premisser

Godt og riktig fôr er avgjørende for fiskens sunnhet og trivsel. Dette er utgangspunktet for vår fôrproduksjon. Polarfeed leverer fôr med et høyt innslag av marine råvarer, fordi dette gir en helse- og kvalitetsgevinst for fisken.

PF Polar

Vinteren er en krevende tid for oppdrettsfisken – den skal være fysiologisk vel tilpasset for å prestere god tilvekst på lave sjøtemperaturer.
PF Polar

PF SuperTransfer

PF SuperTransfer er et fiskefôr spesialtilpasset den krevende overgangsfasen til sjø.
Overgangsfôret utmerker seg med et meget høyt protein- og energiinnhold, samt innhold av hydrolysert krill.
PF SuperTransfer

PF Marin

PF Marin har høy andel av marine råvarer. Denne råvareprofilen er det optimale valget med fokus på jevnt høy ytelse gjennom hele produksjonen.
PF Marin

Back to Top