– Aldri sett så fin farge på settefisken

Kvalitetssjef Maria Sørøy hos Sagafisk AS er strålende fornøyd etter overgang til fôr fra Polarfeed.

Fisken, som har stått utendørs på gjennomstrømming gjennom hele vinteren, har klart seg meget godt i forhold til vekst og generelle helseparametre. Og da Sagafisk nylig tok ut noen prøver fra fiskegruppen fikk de også se noen relativt oppsiktsvekkende resultater hva gjelder innfarging.

-Vi har egentlig ikke vært vant til at settefisken har noen særlig farge i det hele tatt, men denne var dyp rød og veldig fin i fiskekjøttet. Vi produserer fisken litt større nå enn vi har gjort før, men dette har nok absolutt mest med fôret å gjøre, sier hun.

Etter ønske fra matfiskkunden står fisken nå på SuperSmolt Feed Only og skal overføres til sjø om kort tid. Størrelsen er nå mellom 210 og 350 gram.

Sagafisk leverer i tillegg smolt til søsterselskapet Nekton Havbruk, som også de har gått over til fôr fra Polarfeed. Med det ønsker Smøla-oppdretterne å sikre en best mulig fiskehelse og samtidig oppnå et sluttprodukt med en kvalitet som markedet ønsker å betale litt ekstra for.

-Ingenting er bedre enn frisk fisk og fornøyde kunder, sier fôrdirektør Jim Olaisen i Polarfeed.

-Det er nok riktig at fargen vi ser på denne fisken er et sjeldent syn i dagens oppdrettsnæring, men vi har på ingen måte overdrevet bruken av astaxanthin i fôret. Det er tvert imot relativt lite astaxanthin i settefiskfôret vårt, tilsatt primært med tanke på effekten dette har som antioksidant. Men det vi jo har sett mange eksempler på i senere år er dårlig innfarging på tross av høye nivåer av astaxanthin i fôr. Da er det fôret i seg selv som ikke er godt nok balansert, slik at fisken ikke evner å nyttiggjøre seg av denne viktige antioksidanten, sier fôrdirektør Jim Olaisen i Polarfeed.

Sjefen for Norges minste fôrprodusent, med en årlig produksjonskapasitet på 40 000 tonn ved fabrikken i Øksfjord i Finnmark, har travle dager for tiden.

-Vi seiler i god medvind nå, godt hjulpet av kunder som virkelig opplever en stor forskjell ved å bruke fôret vi produserer. Når de også opplever å få en betydelig merpris for fisken sin på grunn av forbedret kvalitet, da vet vi at vi har gjort noe riktig, sier Olaisen.