Europharma leverer medisinfôr

Europharma har nådd målet om å kunne levere alle former for legemidler og fiskehelseprodukter til havbruksnæringen.

Europharma kan nå tilby medisinfôr til sine kunder, inkludert emamektin-basert fôr til bruk i avlusing.

Det er Europharmas søsterselskap Aquamed som produserer medisinfôret i en ny fabrikk i Leknes havn. Medisinfôret skipes ut både sørover og nordover i landet og blåses direkte inn i fôrsiloene ute på anleggene.

Medisinfôret produseres med utgangspunkt i et høymarint og smakelig basisfôr for å sikre maksimal effekt av behandlingen. Alle batcher analyseres av et uavhengig laboratorium for å fastslå riktig innhold av medisin før fôret frigis.

For informasjon og bestilling, kontakt:

Jim Olaisen, tlf: 93 02 89 97 eller e-post: jim.olaisen@europharma.no