Fiskefôr.

Den viktige forskjellen

Våre produkter

Godt og riktig fôr er avgjørende for fiskens sunnhet og trivsel gjennom hele livssyklusen. Det er utgangspunktet for vår fôrproduksjon. Polarfeed leverer fôr som er optimalisert i forhold til ernæringsmessige behov fra utsett til slakt, og i forhold til utfordringer gjennom produksjonen. Tidlig livsfase og vinter er krevende perioder for fisken hvor optimalt fôr er avgjørende for det endelige resultatet.

Samtidig kjennetegnes selskapet av et tett og åpent forhold til sine kunder. Vårt fokus er å bidra til at kundene våre lykkes.

Polarfeeds produkter er et resultat av innsats fra sterke nasjonale og internasjonale forskningsmiljø samt innspill og forventninger fra våre kunder og leverandører.

PF Polar

Vinteren er en krevende tid for oppdrettsfisken – den skal være fysiologisk vel tilpasset for å prestere god tilvekst på lave sjøtemperaturer.
PF Polar

PF Optimar

PF Optimar er et kostandseffektivt fôr som dekker fiskens behov gjennom hele sjøfasen.
PF Optimar

PF Marin

PF Marin har høy andel av marine råvarer. Denne råvareprofilen er det optimale valget med fokus på jevnt høy ytelse gjennom hele produksjonen.
PF Marin

PF SuperTransfer

PF SuperTransfer er et fiskefôr spesialtilpasset den krevende overgangsfasen til sjø.
Overgangsfôret utmerker seg med et meget høyt protein- og energiinnhold, samt innhold av hydrolysert krill.

PF SuperTransfer

PF Biofeed Aqua Forte

PF Biofeed Aqua Forte er vårt nye spesialfôr, og bygger på malen etter PF Polar. Det vil si at det har høyt protein- og
energiinnhold, samt innhold av hydrolysert krill. Sistnevnte er en kraftig attraktant og gjør fôret lettfordøyelig.

PF BioFeed Aqua Forte

 

 

 

Back to Top