Fôr for helse, velferd og slaktekvalitet

Polarfeed lager fôr på fiskenes premisser. Det betaler seg.

Ingenting er bedre for lommeboka til oppdretteren enn at fisken har det bra. Da spiser fisken, da vokser fisken og da har man som oppdretter de beste forutsetninger for å kunne levere et kvalitetsprodukt som markedet vil betale for.

For Polarfeed er det ikke nok at fisken skal overleve fram til slaktevekta, og samtidig ha spist på seg et knippe livsstilssykdommer på grunn av dårlig fôr.

Når vi setter fiskens helse og velferd først, betyr det et balansert fôr med sunne nivåer av marine råvarer som fisken trenger for å ha det bra, vokse godt og ha et velfungerende immunforsvar.

Godt og riktig fôr er avgjørende for fiskens sunnhet og trivsel gjennom hele livssyklusen. Polarfeed leverer derfor fôr som er optimalisert i forhold til ernæringsmessige behov fra utsett til slakt og i forhold til spesifikke utfordringer gjennom produksjonen.

Polarfeeds fokus på kvalitet i fôret gir oppdretteren et sluttprodukt av høy klasse, med dyp rød farge og fast filét.

Laksen er Norges svar på Frankrikes Champagne og Italias Parma-skinke. Den bør ihvert fall være det.

VÅRE FÔRPRODUKTER