Kronikk: – Ærlighet varer lengst

Hvorfor er det uproblematisk for konkurrerende produsenter av matvarer til mennesker å detaljert deklarere innholdet i produktene, mens vi i fôrindustrien fortsatt tviholder på våre resepter?

Polarfeed har tidligere tatt til orde for full åpenhet om fôrinnholdet, og den siste ukes oppslag rundt bruk av palmeoljei fiskefôr synes atter en gang å aktualisere problemstillingen.

Da Polarfeed gikk bort fra bruken av palmeolje, skyldtes dette hva vi oppfattet som en klar forståelse mellom fôrindustrien og oppdrettsnæringen gjennom FHL. For oss har denne overgangen tidvis bidratt til problemer med teknisk kvalitet på fôret, ved enkelte tilfeller av såkalt fettslipp. Vi har imidlertid jobbet hardt for å løse utfordringen og gjøre produksjonen uavhengig av denne råvaren.

Vi skal ikke uttales oss om hvem som visste hva, og hvordan mediehenvendelsene rundt problematikken ble håndtert, men vi registrerer at enkelte oppdrettsselskaper oppfattet at et løfte var brutt.

Vårt anliggende i saken er heller ikke å fordømme all bruk av palmeolje. Dette er en lovlig råvare som har fordelaktige kvaliteter i fôrproduksjon, men det er selvsagt alvorlig om et oppdrettsselskap uforvarende gir uriktige opplysninger om egen produksjon til sine kjøpere på bakgrunn av manglende åpenhet fra leverandørindustrien.

Hva vi putter i fiskefôret har åpenbart betydning for sluttproduktet som forbrukeren kjøper, og for de valgene man som forbruker gjør. Likeledes er det for oss som fôrprodusent uakseptabelt å ikke ha full oversikt over hvor fôrråvarene våre kommer fra og hvilken kvalitet de har. Vi er alle del av samme næringskjede; fra råvareprodusent til fôrprodusent, og videre til oppdretter, foredler, kjøpmann og forbruker. I denne næringskjeden er åpenhet er et ubetinget gode, og de eventuelle ulemper dette vil kunne medføre for fôrindustrien er ikke verre enn at vi fint kan leve med dem.

Innholdet i fiskefôr bør ikke være hemmeligere enn at produktene leveres med en komplett oversikt over alle bestanddeler. Det enkleste er ofte det beste.

Ole-Johnny Johansen

Administrerende direktør, Polarfeed AS