Om oss.

Polarfeed driver utvikling, produksjon og salg av fôrprodukter til fiskeoppdrettsnæringen

Polarfeed driver utvikling, produksjon og salg av marine fôrprodukter til fiskeoppdrettsnæringen. Selskapet har hovedkontor i Lofoten og er nå en integrert del av Europharma-konsernet. Produksjonen foregår i Øksfjord i Finnmark. Fabrikken har en årlig kapasitet på 35.000 tonn.

Fôrselskapet ble etablert i 2002 og er en del av konsernet Nordly Holding AS, med søsterselskap innen fiskehelsetjenester, fiskehelseprodukter, produktutvikling og logistikkvirksomhet. Med virkning fra 1.1. 2015 er Polarfeed Sales AS (Org. No. 984 242 166) fusjonert med Europharma AS (Org. No. 964 873 755).

Høy kompetanse og vedlikehold av kompetanse står sentralt i vår virksomhet. Dette føler vi er viktig for å kunne tilby kundene akkurat det de trenger .

Tillit og troverdighet er nøkkelord for en virksomhet som oss når det gjelder å oppnå salg. Vi starter ofte med små prosjekter og får større oppdrag etter hvert som vi har bevist at vi kan omgjøre kunnskap til praksis.

Vi skal fortsette å bygge opp viktige deler av virksomheten vår, slik at vi står rustet til å møte behovene og kravene til effektivitet som stilles innen fôrindustrien.

Ansatte

Jim Olaisen

Mob + 47 93 02 89 97

Back to Top