Om oss.

Polarfeed driver utvikling, produksjon og salg av fôrprodukter til fiskeoppdrettsnæringen

Polarfeeed ble etablert i som eget selskap 2002 og produserer fôr ved selskapets fabrikk i Øksfjord i Finnmark. Polarfeed er del av et bredt fagmiljø med fokus på havbruk og biologi, og har søsterselskaper innen fiskehelse, havmiljø, farmasi og havbruksrettet forskning.

Som den minste, og eneste norskeide fôrprodusenten i landet, utmerker Polarfeed seg med utvikling av høykvalitetsfôr, som gir rask vekst, god fiskehelse og et sluttprodukt oppdretteren får godt betalt for i markedet. For å oppnå disse fortrinnene benytter Polarfeed en høyere andel marine råvarer enn hva som er vanlig i fôrbransjen for øvrig.  Høy råvarekvalitet, om det er gjelder vegetabilske eller marine råvarer, er avgjørende for et godt fôr.

 

Back to Top