Polarfeed bedrer rensefisk-helsen

Fôr fra Polarfeed viser tydelige positive effekter for helsen til rognkjeks og annen rensefisk.

Helsen og velferden til rensefisken i norske merder kommer i økende grad i søkelyset, og det med rette. For det er ingen tvil om at mange sliter med å få rensefisken til å trives og være effektiv som lusespiser. Sykdommer, stress og høy dødelighet er regelen snarere enn unntaket.

En ting er derfor sikkert: Dersom næringen i framtiden skal få fortsette å bruke rensefisk som en del av sin lusestrategi, er vi nødt til å forstå mer om disse artenes biologiske behov og vi må gjøre de nødvendige forbedringene som skal til for at rensefisken vår skal trives. I dette bildet er selvsagt også fôret av stor betydning.

Fiskehelse først

I utviklingen av Polarfeeds fôrprodukter til rensefisk har vi hatt det samme utgangspunktet som i alle våre fôrprodukter, nemlig fiskehelse først. Om det gjelder laks eller rognkjeks, så er vår fremste prioritet å lage fôr som fisken vil ha, som bygger opp immunsystemet og gir en robust fisk som tåler utfordringer. Dette er særlig viktig for rensefisken.

Fôrproduktene PF Rognkjeks og PF Leppefisk har begge høyt innhold av høykvalitets marint protein som støtter opp under fiskens helse- og ernæringsmessige behov. Vi bruker også krill i fôret og ser at dette har stor verdi som attrakktant, i tillegg til råvarens kjente ernæringsmessige kvaliteter. Krill gir et smakelig fôr som fisken tydelig foretrekker framfor fôr med liten eller ingen bruk av krill. Fôret er videre tilsatt komponenter som bidrar til å bygge opp fiskens slimlag, noe som er viktig med tanke på motstandskraft mot sykdom.

I motsetning til i våre laksefôr, skal fôret til rensefisken ikke stimulere til rask vekst. Derfor har rensefiskfôrene våre lite fett, men er optimalisert nærmest utelukkende med tanke på helse og velferd. Dette ser vi resultater av ute hos kundene. Polarfeeds rensefiskfôr har blitt prøvd ut hos en rekke oppdrettere som har sammenlignet resultatene fra merder med våre fôr opp mot merder med konkurrerende rensefiskfôr. Her kommer Polarfeed godt ut.

Friskere fisk med PF Rognkjeks

Prosentvis andel sår og kratersyke.

Ved et av disse sammenligningsforsøkene ønsket vi å se på fôrets betydning for fiskehelsen generelt, og skinnhelsen spesielt. Ved en lokalitet i Nord-Norge fikk fire merder PF Rognkjeks og fem merder et konkurrerende rognkjeksfôr. Det var innslag av kratersyke på lokaliteten, noe som forsøksteknisk ikke var ideelt ettersom dette åpenbart vil påvirke skinnhelsen hos fisken. Forsøket gav likevel en rekke interessante svar.

  • Fisken som fikk PF Rognkjeks hadde betydelig mindre sår (45 % forbedring).
  • Fisken som fikk PF Rognkjeks hadde betydelig lavere innslag av kratersyke (39 % forbedring).
  • Fisken som fikk PF Rognkjeks hadde høyere tilstedeværelse av rosettceller og melanin i slimepitel og hud, noe som er positive indikasjoner på fiskens helse- og immunstatus.

Prøveuttakene ble planlagt i samarbeid med Quantidoc, som spesialiserer seg på skinnhelse hos fisk, og gjennomført med deres prøveutstyr og etter deres standardiserte protokoll. Quantidoc analyserte prøvene uten å vite hvilke merder og fôrtyper som hørte sammen.

I rapporten fra fiskehelsetjenesten heter det:

«Det er påfallende at rognkjeksen som står i merder der det fôres med PF Rognkjeks trolig har utviklet kratersyke senere, og ser ut til å takle sykdom bedre enn gruppene som ikke fôres med PF Rognkjeks».