Slakteklar etter 10 måneder med fôr fra Polarfeed

Allerede etter 10 måneder kunne Stig Bakke ved Nordfjord Forsøksstasjon slakte ut fisken som hadde gått på fôr fra Polarfeed. Fisken som var 115 gram da den ble satt ut var ved utslakt blitt 4,7 kilo.

 Den raske tilveksten mener han er en økonomisk gevinst for selskapene og en god investering i fiskevelferden.

 – Det mest vanlige er at man slakter ut fisken etter 13-14 måneder. Ved å kunne redusere produksjonstiden med 3-4 måneder reduserer man i høy grad risikoen for sykdom, sier Bakke.

I et samarbeid med Veterinærinstituttet har Bakke gjort forsøk med Polarfeed sitt fiskefôr PF Polar som referanse til forsøk med fôrtyper som har negativ effekt på fiskens tarmhelse. PF Polar har et høyt innhold av marine proteiner og er derfor godt egnet som referansefôr i et slikt forsøk. Forsøket har som iLaks tidligere har skrevet om vist til gode resultater mot å forebygge tarmsykdommer. Nå viser også forsøket at fisken har en veldig god vekstrate.

– I oktober sa jeg at jeg trodde fisken som var 115 gram da vi satte den ut i juni kunne bli 2 kilo til jul. At den skulle bli 4,7 kilo og slakteklar etter 10 måneder var over all forventning, sier Bakke som ikke ser noen ulemper ved den raske tilveksten.

Færre avlusninger høyner verdien

Raskere vektøkning har flere fordeler. Ved å korte ned produksjonstiden fram til slakt kan fisken leveres til markedet tidligere, og til en potensielt høyere pris.

– Redusert produksjonstid vil ofte gi behov for færre avlusninger. Dette må også regnes inn i verdien av raskere tilvekst, sier daglig leder i Polarfeed, Jim Olaisen som synes det er flott å få dokumentert at dietten til Polarfeed bidrar til økt fôropptak.

Han mener at det miljømessig også er veldig gunstig å få kortet ned på produksjonstiden.

– Man får en bedre utnyttelse av lokaliteten fordi man kan brakklegge i den perioden hvor villakssmolten utvandrer.

Viktigste innsatsfaktor

Fôrfaktor er et viktig parameter som sier noe om hvor godt vi klarer å utnytte fôret i forhold til produsert mengde fisk. Den korte produksjonstiden i forsøket med PF Polar har ikke gått utover fôrfaktoren som var på imponerende 1,058.

– Det er lenge mellom hver gang man ser en så lav fôrfaktor, sier Bakke.