Snudde underskudd til pluss

For første gang siden 2008 gikk Polarfeed i fjor ut med et plussresultat. Selskapets omsetning økte med hele 143 prosent.

Inntektene i 2012 var på 343,2 millioner kroner – opp 200 millioner fra 141,2 millioner året før. Dermed gikk årsresultatet som hadde et underskuddet fra 2011 på minus 10,3 millioner til et plussresultat på 2 millioner.

I fjor brukte Polarfeed 5,5 millioner til prosjekter på forskning og utvikling av økologisk fiskefôr. Selv om prosjektenes inntjeningspotensialet er vanskelig å måle i beløp, forventes det å bidra til styrket markedsposisjon for selskapet.

Polarfeed går nå inn i en spennende periode hvor fôrproduksjonen skal økes fra 40.000 tonn til 60.000 tonn ved fabrikken i Øksfjord, mens den  nye fabrikken som er under planlegging i Midt-Norge skal ha en kapasitet på hele 250.000 tonn.