Vil bygge storfabrikk i Midt-Norge

Polarfeed planlegger bygging av ny fôrfabrikk i 2014.

Det går mot store endringer i Polarfeed. Ikke bare skal selskapets fabrikk i Øksfjord utvides, men en helt ny fabrikk, som vil mangedoble selskapets produksjon, skal etableres i Midt-Norge.
Planene innebærer en økning fra 40.000 tonn 60.000 tonn i Øksfjord, mens den nye fabrikken i Midt-Norge skal ha en kapasitet på hele 250.000 tonn.

-Den nye fabrikken vil løfte oss til et nytt nivå. Høyt volum og god logistikk betyr svært mye i denne bransjen, og er de viktigste forutsetningene for å oppnå tilfredsstillende lønnsomhet, sier administrerende direktør Ole Johnny Johansen.
Polarfeed hadde flere magre år bak seg før 2012 bød på en resultatmessig opptur.

-Fjoråret viste en markant forbedring. Nå er vi klare til å ta nye og større steg, sier Johansen.
En forutsetning for realisering av planene i Midt-Norge er et samarbeid på investorsiden, der utvalgte oppdrettsselskaper går inn på eiersiden. Ole Johnny Johansen mener et forretningsmessig samarbeid med produksjonsleddet vil kunne gi betydelige positive synergier for alle parter.

-Vi har stor tro på denne modellen. De strukturelle endringene som nå skjer i bransjen vil tvinge fram andre forretningsmodeller enn det vi til nå har sett, og det vil være vesentlig for produksjonsleddet å sikre seg tilgang til fôr til konkurransedyktige betingelser. Slik kontroll kan oppnås ved et felles eierskap mellom fôrprodusent og oppdretter. Sonderinger vi har gjort i markedet tyder på at tiden nå er moden for å tenke i slike baner, sier Johansen.

Foto: Dagens fôrfabrikk i Øksfjord